Afaceri

Cum poti fenta falimentul

Written by Monica

In cazul in care o societate comerciala se afla in dificultate si se confrunta cu riscul de faliment sau de executare silita, exista posibilitatea de a accesa o procedura prin care sa se poata amana momentul. Un astfel de mecanism este concordatul preventiv, care poate ajuta la evitarea executarilor silite si falimentului pe durata desfasurarii sale. Este important ca antreprenorilor aflati in dificultate sa li se ofere timpul necesar pana cand piata se stabilizeaza.

Un avocat specializat in insolventa si drept fiscal poate oferi o solutie potentiala pentru debitorii aflati in dificultate financiara prin accesarea concordatului preventiv, cu conditia sa indeplineasca criteriile legale. Prin intermediul acestui instrument legal, debitorul in dificultate financiara poate incheia un contract cu creditorii care detin cel putin 75% din valoarea creantelor acceptate si necontestate. Acest contract trebuie sa fie omologat de judecatorul-sindic si propune un plan de redresare si de realizare a creantelor creditorilor, in timp ce creditorii isi exprima acordul de a sprijini eforturile debitorului de a depasi dificultatile financiare in care se afla.

Potrivit art. 16 din Legea insolventei nr. 85/2014, poate recurge la procedura de concordat preventiv orice debitor in dificultate financiara, cu urmatoarele exceptii:

a) daca in cei 3 ani anteriori ofertei de concordat preventiv debitorul a mai beneficiat de un concordat preventiv care a esuat;

b) daca debitorul si/sau actionarii/asociatii/asociatii comanditari care detin controlul debitorului sau administratorii/directorii acestuia au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni intentionate contra patrimoniului, de coruptie si de serviciu, de fals, precum si pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, republicata, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare, si infractiunile prevazute de prezenta lege, in ultimii 5 ani anterior deschiderii procedurii prevazute de prezenta lege. Aceasta prevedere nu se aplica titularilor actiunilor la purtator;

c) daca s-a dispus suportarea unei parti a pasivului debitorului de catre membrii organelor de conducere si/sau supraveghere ale debitorului, potrivit prevederilor art. 169 si urmatoarele sau prevederilor unor legi speciale, pentru ajungerea acestuia in stare de insolventa; prevederile lit. b) raman aplicabile.

Daca nu te incadrezi in cele 3 cazuri de mai sus, poti beneficia de procedura concordatului preventiv. Aceasta procedura incepe prin adresarea unei cereri catre Tribunal de catre debitorul aflat in dificultate, dupa care judecatorul-sindic va numi un administrator concordatar provizoriu si va suspenda provizoriu executarile silite impotriva debitorului. Administratorul concordatar va intocmi tabelul creditorilor si va elabora, impreuna cu debitorul, oferta de concordat, proiectul de concordat si planul de redresare, care vor fi supuse votului creditorilor.

Pentru a fi considerat aprobat, concordatul preventiv trebuie sa fie votat de creditori care reprezinta cel putin 75% din valoarea creantelor acceptate si necontestate. Ulterior, administratorul concordatar va supune concordatul preventiv omologarii judecatorului-sindic.

Prin procedura concordatului preventiv, antreprenorii aflati in dificultate financiara pot beneficia de o solutie care le permite sa amane momentul falimentului sau al executarii silite. Daca nu se incadreaza in celelalte proceduri, acestia pot adresa o cerere Tribunalului pentru a beneficia de concordatul preventiv. Judecatorul-sindic va numi un administrator concordatar provizoriu si va suspenda provizoriu executarile silite impotriva debitorului.

Administratorul concordatar va intocmi tabelul creditorilor si va elabora, impreuna cu debitorul, oferta de concordat si planul de redresare, supunandu-le votului creditorilor. In perioada concordatului preventiv omologat nu se poate deschide procedura insolventei impotriva debitorului, iar toate executarile silite sunt suspendate.

Daca procedura se finalizeaza cu succes, judecatorul-sindic va pronunta o incheiere prin care va constata realizarea obiectului concordatului preventiv si va dispune inchiderea procedurii. Aceasta poate fi o solutie utila pentru antreprenorii afectati de o perioada economica dificila, oferindu-le timp sa gaseasca resursele necesare pentru a-si relua activitatea.

About the author

Monica

Leave a Comment